Διαύγεια

Έγκριση σκοπιμότητας και σύναψης σύμβασης για τη «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ».

1 εβδομάδα 3 ημέρες ago
Θέμα: Έγκριση σκοπιμότητας και σύναψης σύμβασης για τη «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ».
Ημ/νια: 22/11/2022 14:08:55
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ
ΑΔΑ: ΨΠ6Φ469073-8ΒΚ
No Reply

Έγκριση τρίμηνης παράτασης της υπ. αριθ. 139/2021 σύμβασης, σκοπιμότητας και διενέργειας διαγωνισμού για την προμήθεια «ΑΣΚΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ».

1 εβδομάδα 3 ημέρες ago
Θέμα: Έγκριση τρίμηνης παράτασης της υπ. αριθ. 139/2021 σύμβασης, σκοπιμότητας και διενέργειας διαγωνισμού για την προμήθεια «ΑΣΚΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ».
Ημ/νια: 22/11/2022 14:23:42
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ
ΑΔΑ: 9ΙΥΩ469073-ΑΛΗ
No Reply

προμήθεια καλωδίων

1 εβδομάδα 4 ημέρες ago
Θέμα: προμήθεια καλωδίων
Ημ/νια: 21/11/2022 11:35:14
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ
ΑΔΑ: 69ΕΙ469073-ΜΡΝ
No Reply
Checked
2 ώρες 5 λεπτά ago
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
Εγγραφή σε Ροή Διαύγεια