Διαύγεια

Έγκριση πρακτικού επιτροπής αξιολόγησης προσφορών για την προμήθεια υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας.

3 μήνες ago
Θέμα: Έγκριση πρακτικού επιτροπής αξιολόγησης προσφορών για την προμήθεια υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας.
Ημ/νια: 15/10/2021 08:59:30
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ
ΑΔΑ: 6ΛΧΕ469073-4Ω5
No Reply

Έγκριση τρίμηνης παράτασης σύμβασης υπ. αριθ. 195/2020 για την προμήθεια «ΦΙΛΤΡΩΝ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ».

3 μήνες ago
Θέμα: Έγκριση τρίμηνης παράτασης σύμβασης υπ. αριθ. 195/2020 για την προμήθεια «ΦΙΛΤΡΩΝ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ».
Ημ/νια: 15/10/2021 09:05:09
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ
ΑΔΑ: 6ΤΨ3469073-ΗΝΘ
No Reply

Έγκριση πρακτικού επιτροπής ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης για την προμήθεια «ΜΟΝΙΤΟΡ ΜΕ ΚΑΠΝΟΓΡΑΦΙΑ, ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΚΑΠΝΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ».

3 μήνες ago
Θέμα: Έγκριση πρακτικού επιτροπής ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης για την προμήθεια «ΜΟΝΙΤΟΡ ΜΕ ΚΑΠΝΟΓΡΑΦΙΑ, ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΚΑΠΝΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ».
Ημ/νια: 14/10/2021 12:48:34
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ
ΑΔΑ: 65ΨΒ469073-ΦΤ4
No Reply

Έγκριση ορθής επανάληψης πρακτικού επιτροπής ελέγχου δικαιολογητικών και αξιολόγησης τεχνικών και οικονομικών προσφορών για την προμήθεια «ΥΛΙΚΩΝ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ-ΣΤΕΦΑΝΙΟΓΡΑΦΙΑΣ».

3 μήνες ago
Θέμα: Έγκριση ορθής επανάληψης πρακτικού επιτροπής ελέγχου δικαιολογητικών και αξιολόγησης τεχνικών και οικονομικών προσφορών για την προμήθεια «ΥΛΙΚΩΝ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ-ΣΤΕΦΑΝΙΟΓΡΑΦΙΑΣ».
Ημ/νια: 14/10/2021 12:54:45
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ
ΑΔΑ: 699Ρ469073-Ψ4Χ
No Reply
Checked
44 λεπτά 36 δευτερόλεπτα ago
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
Εγγραφή σε Ροή Διαύγεια