Διαύγεια

Βεβαίωση πίστωσης για Υπηρεσία "Λογιστική Υποστήριξη" του ΓΝΧίου , (Οικονομική Χρήση 2024).

1 εβδομάδα 5 ημέρες ago
Θέμα: Βεβαίωση πίστωσης για Υπηρεσία "Λογιστική Υποστήριξη" του ΓΝΧίου , (Οικονομική Χρήση 2024).
Ημ/νια: 16/11/2023 14:49:45
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ
ΑΔΑ: ΨΠΛΙ469073-Χ64
No Reply

Μετακίνηση εκτός έδρας

1 εβδομάδα 5 ημέρες ago
Θέμα: Μετακίνηση εκτός έδρας
Ημ/νια: 16/11/2023 09:52:21
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ
ΑΔΑ: 60Λ2469073-ΞΞΖ
No Reply

Απόφαση Διοικήτριας για ανάληψη πολυετούς υποχρέωσης για δέσμευση προϋπολογισμού πίστωσης.

1 εβδομάδα 5 ημέρες ago
Θέμα: Απόφαση Διοικήτριας για ανάληψη πολυετούς υποχρέωσης για δέσμευση προϋπολογισμού πίστωσης.
Ημ/νια: 16/11/2023 11:43:12
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ
ΑΔΑ: Ψ0ΩΔ469073-ΒΓ8
No Reply

Απόφαση Διοικήτριας για ανάληψη πολυετούς υποχρέωσης για δέσμευση προϋπολογισμού πίστωσης.

1 εβδομάδα 5 ημέρες ago
Θέμα: Απόφαση Διοικήτριας για ανάληψη πολυετούς υποχρέωσης για δέσμευση προϋπολογισμού πίστωσης.
Ημ/νια: 16/11/2023 11:44:59
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ
ΑΔΑ: 6Κ1Ψ469073-6ΩΞ
No Reply

Απόφαση Διοικήτριας για ανάληψη πολυετούς υποχρέωσης για δέσμευση προϋπολογισμού πίστωσης.

1 εβδομάδα 5 ημέρες ago
Θέμα: Απόφαση Διοικήτριας για ανάληψη πολυετούς υποχρέωσης για δέσμευση προϋπολογισμού πίστωσης.
Ημ/νια: 16/11/2023 11:46:22
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ
ΑΔΑ: 6ΣΥ7469073-01Υ
No Reply

Απόφαση Διοικήτριας για ανάληψη πολυετούς υποχρέωσης για δέσμευση προϋπολογισμού πίστωσης.

1 εβδομάδα 5 ημέρες ago
Θέμα: Απόφαση Διοικήτριας για ανάληψη πολυετούς υποχρέωσης για δέσμευση προϋπολογισμού πίστωσης.
Ημ/νια: 16/11/2023 08:48:43
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ
ΑΔΑ: 9Α1Δ469073-3Ψ7
No Reply

Απόφαση Διοικήτριας για ανάληψη πολυετούς υποχρέωσης για δέσμευση προϋπολογισμού πίστωσης.

1 εβδομάδα 5 ημέρες ago
Θέμα: Απόφαση Διοικήτριας για ανάληψη πολυετούς υποχρέωσης για δέσμευση προϋπολογισμού πίστωσης.
Ημ/νια: 16/11/2023 14:42:56
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ
ΑΔΑ: 6ΒΞ0469073-656
No Reply

Απόφαση Διοικήτριας για ανάληψη πολυετούς υποχρέωσης για δέσμευση προϋπολογισμού πίστωσης.

1 εβδομάδα 5 ημέρες ago
Θέμα: Απόφαση Διοικήτριας για ανάληψη πολυετούς υποχρέωσης για δέσμευση προϋπολογισμού πίστωσης.
Ημ/νια: 16/11/2023 08:55:44
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ
ΑΔΑ: 64Ν1469073-ΨΒΨ
No Reply

Απόφαση ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης για δέσμευση προϋπολογισμού πίστωσης.

1 εβδομάδα 6 ημέρες ago
Θέμα: Απόφαση ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης για δέσμευση προϋπολογισμού πίστωσης.
Ημ/νια: 15/11/2023 12:58:11
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ
ΑΔΑ: ΨΥΠΧ469073-ΙΧΕ
No Reply

Απόφαση Διοικήτριας για ανάληψη πολυετούς υποχρέωσης για δέσμευση προϋπολογισμού πίστωσης.

2 εβδομάδες ago
Θέμα: Απόφαση Διοικήτριας για ανάληψη πολυετούς υποχρέωσης για δέσμευση προϋπολογισμού πίστωσης.
Ημ/νια: 14/11/2023 13:27:30
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ
ΑΔΑ: 9Λ9Η469073-ΚΛΦ
No Reply
Checked
2 ώρες 29 λεπτά ago
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
Εγγραφή σε Ροή Διαύγεια