Διαύγεια

προμήθεια τεστ ιλαράς

1 εβδομάδα 5 ημέρες ago
Θέμα: προμήθεια τεστ ιλαράς
Ημ/νια: 21/02/2024 14:03:34
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ
ΑΔΑ: Ψ8ΠΧ469073-Η74
No Reply

Θέμα μόνο: Έγκριση του πρακτικού αξιολόγησης τεχνικής και οικονομικής προσφοράς και δικαιολογητικών κατακύρωσης - αποδεικτικών μέσων που αφορά την προμήθεια «ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΒΙΟΧΗΜΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ» και την προμήθεια «ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΒΙΟΧΗΜΙΚΩΝ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΩΝ…

2 εβδομάδες ago
Θέμα: Θέμα μόνο: Έγκριση του πρακτικού αξιολόγησης τεχνικής και οικονομικής προσφοράς και δικαιολογητικών κατακύρωσης - αποδεικτικών μέσων που αφορά την προμήθεια «ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΒΙΟΧΗΜΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ» και την προμήθεια «ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΒΙΟΧΗΜΙΚΩΝ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ (ΟΡΜΟΝΕΣ – ΔΕΙΚΤΕΣ)».
Ημ/νια: 19/02/2024 14:46:36
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ
ΑΔΑ: ΡΗΣΤ469073-ΥΦΟ
No Reply

Απόφαση ανάκλησης ανάληψης υποχρέωσης για δέσμευση προϋπολογισμού πίστωσης.

2 εβδομάδες 3 ημέρες ago
Θέμα: Απόφαση ανάκλησης ανάληψης υποχρέωσης για δέσμευση προϋπολογισμού πίστωσης.
Ημ/νια: 16/02/2024 10:27:15
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ
ΑΔΑ: 9ΘΒΗ469073-Θ3Σ
No Reply

Απόφαση Διοικήτριας για ανάληψη πολυετούς υποχρέωσης για δέσμευση προϋπολογισμού πίστωσης.

2 εβδομάδες 3 ημέρες ago
Θέμα: Απόφαση Διοικήτριας για ανάληψη πολυετούς υποχρέωσης για δέσμευση προϋπολογισμού πίστωσης.
Ημ/νια: 16/02/2024 12:10:42
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ
ΑΔΑ: Ψ145469073-ΡΞΘ
No Reply

Απόφαση Διοικήτριας για ανάληψη πολυετούς υποχρέωσης για δέσμευση προϋπολογισμού πίστωσης.

2 εβδομάδες 3 ημέρες ago
Θέμα: Απόφαση Διοικήτριας για ανάληψη πολυετούς υποχρέωσης για δέσμευση προϋπολογισμού πίστωσης.
Ημ/νια: 16/02/2024 12:24:06
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ
ΑΔΑ: 68ΘΡ469073-Φ0Α
No Reply
Checked
2 ώρες 10 λεπτά ago
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
Εγγραφή σε Ροή Διαύγεια