Διαύγεια

συγκρότηση επιτροπής αξιολόγησης οικονομικών προσφορών για προμήθεια «ΤΡΟΠΟΝΙΝΕΣ»

3 μήνες ago
Θέμα: συγκρότηση επιτροπής αξιολόγησης οικονομικών προσφορών για προμήθεια «ΤΡΟΠΟΝΙΝΕΣ»
Ημ/νια: 20/10/2021 13:17:42
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ
ΑΔΑ: Ω0ΤΒ469073-ΥΕΞ
No Reply

ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΝΟΙΧΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ "ΣΕΤ ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΧΟΛΟΚΥΣΤΕΚΤΟΜΗΣ"

3 μήνες ago
Θέμα: ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΝΟΙΧΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ "ΣΕΤ ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΧΟΛΟΚΥΣΤΕΚΤΟΜΗΣ"
Ημ/νια: 20/10/2021 08:33:12
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ
ΑΔΑ: 6ΓΠΚ469073-2Ψ0
No Reply

Συγκρότηση επιτροπής αξιολόγησης προσφορών της υπ. αριθ. 37/22-6-2021 Πρόσκληση Συλλογής Προσφορών για την προμήθεια «ΚΑΡΔΙΟΤΟΚΟΓΡΑΦΟΥ ΔΙΔΥΜΗΣ ΚΥΗΣΗΣ»

3 μήνες ago
Θέμα: Συγκρότηση επιτροπής αξιολόγησης προσφορών της υπ. αριθ. 37/22-6-2021 Πρόσκληση Συλλογής Προσφορών για την προμήθεια «ΚΑΡΔΙΟΤΟΚΟΓΡΑΦΟΥ ΔΙΔΥΜΗΣ ΚΥΗΣΗΣ»
Ημ/νια: 19/10/2021 11:25:02
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ
ΑΔΑ: 6Κ1Ν469073-ΞΕΘ
No Reply

Συγκρότηση επιτροπής αξιολόγησης προσφορών της υπ. αριθ. 38/22-6-2021 Πρόσκληση Συλλογής Προσφορών για την προμήθεια «DOPPLER ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΡΟΑΣΗ ΕΜΒΡΥΙΚΩΝ ΚΑΡΔΙΑΚΩΝ ΠΑΛΜΩΝ»

3 μήνες ago
Θέμα: Συγκρότηση επιτροπής αξιολόγησης προσφορών της υπ. αριθ. 38/22-6-2021 Πρόσκληση Συλλογής Προσφορών για την προμήθεια «DOPPLER ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΡΟΑΣΗ ΕΜΒΡΥΙΚΩΝ ΚΑΡΔΙΑΚΩΝ ΠΑΛΜΩΝ»
Ημ/νια: 19/10/2021 11:28:02
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ
ΑΔΑ: 6ΚΞΡ469073-ΩΕΑ
No Reply
Checked
56 λεπτά 24 δευτερόλεπτα ago
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
Εγγραφή σε Ροή Διαύγεια