Διαύγεια

ΕΣΟΔΑ-ΕΞΟΔΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2023

2 εβδομάδες 6 ημέρες ago
Θέμα: ΕΣΟΔΑ-ΕΞΟΔΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2023
Ημ/νια: 08/11/2023 13:14:11
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ
ΑΔΑ: 97ΚΡ469073-5Φ2
No Reply

χορήγηση ειδικής άδειας

2 εβδομάδες 6 ημέρες ago
Θέμα: χορήγηση ειδικής άδειας
Ημ/νια: 08/11/2023 09:47:41
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ
ΑΔΑ: 6Κ3Ν469073-Κ3Α
No Reply

Απόφαση πολυετούς ανάληψης υποχρέωσης για δέσμευση προϋπολογισμού πίστωσης.

2 εβδομάδες 6 ημέρες ago
Θέμα: Απόφαση πολυετούς ανάληψης υποχρέωσης για δέσμευση προϋπολογισμού πίστωσης.
Ημ/νια: 08/11/2023 10:32:43
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ
ΑΔΑ: ΡΓΝΚ469073-5ΟΥ
No Reply
Checked
21 λεπτά 2 δευτερόλεπτα ago
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
Εγγραφή σε Ροή Διαύγεια