Διαύγεια

Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του διαγωνισμού για την προμήθεια «ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ».

2 εβδομάδες 3 ημέρες ago
Θέμα: Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του διαγωνισμού για την προμήθεια «ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ».
Ημ/νια: 15/11/2022 11:56:15
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ
ΑΔΑ: ΩΤΥΗ469073-9ΦΥ
No Reply

Έγκριση τρίμηνης παράτασης συμβάσεων, σκοπιμότητας και διενέργειας διαγωνισμού για την προμήθεια «ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΔΙΑ ΧΕΙΡΟΣ».

2 εβδομάδες 3 ημέρες ago
Θέμα: Έγκριση τρίμηνης παράτασης συμβάσεων, σκοπιμότητας και διενέργειας διαγωνισμού για την προμήθεια «ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΔΙΑ ΧΕΙΡΟΣ».
Ημ/νια: 15/11/2022 12:04:01
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ
ΑΔΑ: Ω8ΖΧ469073-ΡΕΡ
No Reply

Έγκριση τρίμηνης παράτασης σύμβασης, σκοπιμότητας και διενέργειας διαγωνισμού για την προμήθεια «ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΑΙΜΟΣΤΑΣΗΣ (ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ)».

2 εβδομάδες 3 ημέρες ago
Θέμα: Έγκριση τρίμηνης παράτασης σύμβασης, σκοπιμότητας και διενέργειας διαγωνισμού για την προμήθεια «ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΑΙΜΟΣΤΑΣΗΣ (ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ)».
Ημ/νια: 15/11/2022 12:11:15
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ
ΑΔΑ: 61Γ0469073-ΥΩΧ
No Reply

Έγκριση σκοπιμότητας και προμήθεια υλικών για τις ανάγκες του Μικροβιολογικού Εργαστηρίου.

2 εβδομάδες 4 ημέρες ago
Θέμα: Έγκριση σκοπιμότητας και προμήθεια υλικών για τις ανάγκες του Μικροβιολογικού Εργαστηρίου.
Ημ/νια: 15/11/2022 09:15:58
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ
ΑΔΑ: ΨΦΡ4469073-Δ0Ε
No Reply

ΈΣΟΔΑ - ΈΞΟΔΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

2 εβδομάδες 4 ημέρες ago
Θέμα: ΈΣΟΔΑ - ΈΞΟΔΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
Ημ/νια: 14/11/2022 10:08:54
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ
ΑΔΑ: 6ΥΡ9469073-ΡΙΜ
No Reply

προμήθεια συσκευών ορού

3 εβδομάδες 1ημέρα ago
Θέμα: προμήθεια συσκευών ορού
Ημ/νια: 10/11/2022 12:40:51
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ
ΑΔΑ: 9ΘΘ6469073-Ξ5Κ
No Reply

προμήθεια υλικών

3 εβδομάδες 1ημέρα ago
Θέμα: προμήθεια υλικών
Ημ/νια: 10/11/2022 12:59:33
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ
ΑΔΑ: 9ΒΠΣ469073-45Ω
No Reply

Απόφαση ανάκλησης ανάληψης υποχρέωσης για δέσμευση προϋπολογισμού πίστωσης.

3 εβδομάδες 3 ημέρες ago
Θέμα: Απόφαση ανάκλησης ανάληψης υποχρέωσης για δέσμευση προϋπολογισμού πίστωσης.
Ημ/νια: 09/11/2022 08:02:15
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ
ΑΔΑ: ΨΨ1Φ469073-ΧΞΙ
No Reply
Checked
2 ώρες 56 λεπτά ago
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
Εγγραφή σε Ροή Διαύγεια