Διαύγεια

Έγκριση πρακτικού επιτροπής ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης για την προμήθεια «ΕΓΧΡΩΜΟΥ ΥΠΕΡΗΧΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟΥ ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ».

2 μήνες 3 εβδομάδες ago
Θέμα: Έγκριση πρακτικού επιτροπής ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης για την προμήθεια «ΕΓΧΡΩΜΟΥ ΥΠΕΡΗΧΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟΥ ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ».
Ημ/νια: 27/10/2021 08:58:47
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ
ΑΔΑ: 6092469073-ΡΧΧ
No Reply

Έγκριση πρακτικού επιτροπής ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης για την προμήθεια «ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ».

2 μήνες 3 εβδομάδες ago
Θέμα: Έγκριση πρακτικού επιτροπής ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης για την προμήθεια «ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ».
Ημ/νια: 27/10/2021 09:00:58
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ
ΑΔΑ: 6ΨΑΙ469073-ΡΨΗ
No Reply

Ανάθεση στη Δικαστικό Επιμελητή Χίου, Κανδιόγλου Αγγελική, την επίδοση εγγράφων

2 μήνες 3 εβδομάδες ago
Θέμα: Ανάθεση στη Δικαστικό Επιμελητή Χίου, Κανδιόγλου Αγγελική, την επίδοση εγγράφων
Ημ/νια: 27/10/2021 09:18:25
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ
ΑΔΑ: ΨΕ0Σ469073-Ψ1Ι
No Reply

Ορισμός υπολόγου-διαχειριστή του λογαριασμού για την οικονομική διαχείριση του έργου με κωδικό ΟΠΣ 5067309 «Προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για την αύξηση ενεργών κλινών νοσηλείας και κλινών εντατικής θεραπείας, στο ΓΝ Χίου Σκυλίτσειο, ενόψει…

2 μήνες 3 εβδομάδες ago
Θέμα: Ορισμός υπολόγου-διαχειριστή του λογαριασμού για την οικονομική διαχείριση του έργου με κωδικό ΟΠΣ 5067309 «Προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για την αύξηση ενεργών κλινών νοσηλείας και κλινών εντατικής θεραπείας, στο ΓΝ Χίου Σκυλίτσειο, ενόψει πανδημίας COVID-19».
Ημ/νια: 27/10/2021 10:45:34
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ
ΑΔΑ: 6ΣΚΑ469073-Ρ9Ψ
No Reply

Έγκριση τρίμηνης παράτασης της υπ. αριθ. 66/2021 σύμβασης για την προμήθεια «ΒΙΟΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΗΣ ΑΝΤΙΣΥΜΦΥΤΙΚΗΣ ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ ΑΠΟ HACMCH» και σύναψη νέας σύμβασης.

2 μήνες 3 εβδομάδες ago
Θέμα: Έγκριση τρίμηνης παράτασης της υπ. αριθ. 66/2021 σύμβασης για την προμήθεια «ΒΙΟΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΗΣ ΑΝΤΙΣΥΜΦΥΤΙΚΗΣ ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ ΑΠΟ HACMCH» και σύναψη νέας σύμβασης.
Ημ/νια: 27/10/2021 10:51:26
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ
ΑΔΑ: Ω22Π469073-ΤΦΑ
No Reply

Έγκριση τρίμηνης παράτασης των υπ. αριθ. 152/2020, 153/2020 και 154/2020 συμβάσεων για την προμήθεια «ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ».

2 μήνες 3 εβδομάδες ago
Θέμα: Έγκριση τρίμηνης παράτασης των υπ. αριθ. 152/2020, 153/2020 και 154/2020 συμβάσεων για την προμήθεια «ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ».
Ημ/νια: 27/10/2021 11:09:17
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ
ΑΔΑ: ΨΞΩΑ469073-5Χ6
No Reply

Ορισμός επιτροπής για την σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια «ΕΝΔΟΦΘΛΑΜΙΩΝ ΦΑΚΩΝ»

2 μήνες 3 εβδομάδες ago
Θέμα: Ορισμός επιτροπής για την σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια «ΕΝΔΟΦΘΛΑΜΙΩΝ ΦΑΚΩΝ»
Ημ/νια: 26/10/2021 14:24:55
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ
ΑΔΑ: 6Α38469073-160
No Reply

Έγκριση του από 26-10-2021 πρακτικού αξιολόγησης προσφορών για την προμήθεια «ΒΙΟΔΙΑΣΠΩΜΕΝΑ ΕΙΔΗ ΕΣΤΙΑΣΗΣ»

2 μήνες 3 εβδομάδες ago
Θέμα: Έγκριση του από 26-10-2021 πρακτικού αξιολόγησης προσφορών για την προμήθεια «ΒΙΟΔΙΑΣΠΩΜΕΝΑ ΕΙΔΗ ΕΣΤΙΑΣΗΣ»
Ημ/νια: 26/10/2021 14:54:38
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ
ΑΔΑ: 6Ζ4Α469073-06Υ
No Reply
Checked
1 ώρα 6 λεπτά ago
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
Εγγραφή σε Ροή Διαύγεια