Διαύγεια

Έγκριση τρίμηνης παράτασης της σύμβασης για την παροχή υπηρεσιών «ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ».

2 ημέρες 23 ώρες ago
Θέμα: Έγκριση τρίμηνης παράτασης της σύμβασης για την παροχή υπηρεσιών «ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ».
Ημ/νια: 30/11/2022 10:11:38
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ
ΑΔΑ: Ω83Ψ469073-9ΔΒ
No Reply

Εξωτερικός ποιοτικός έλεγχος βιοχημικών εξετάσεων από το Εθνικό Σύστημα Εξωτερικής Αξιολόγησης Ποιότητας.

2 ημέρες 23 ώρες ago
Θέμα: Εξωτερικός ποιοτικός έλεγχος βιοχημικών εξετάσεων από το Εθνικό Σύστημα Εξωτερικής Αξιολόγησης Ποιότητας.
Ημ/νια: 30/11/2022 10:30:03
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ
ΑΔΑ: 96ΦΤ469073-86Γ
No Reply

Τροποποίηση της υπ. αριθ. 39/19-10-2022 (θέμα 9ο) Απόφασης Δ. Σ. ως προς την προμήθεια αναλώσιμου υλικού χειρουργείου της εταιρείας «MEDICARE HELLAS».

2 ημέρες 23 ώρες ago
Θέμα: Τροποποίηση της υπ. αριθ. 39/19-10-2022 (θέμα 9ο) Απόφασης Δ. Σ. ως προς την προμήθεια αναλώσιμου υλικού χειρουργείου της εταιρείας «MEDICARE HELLAS».
Ημ/νια: 30/11/2022 10:35:57
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ
ΑΔΑ: Ω2ΑΑ469073-ΤΟ3
No Reply

Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης τεχνικών & οικονομικών προσφορών και δικαιολογητικών κατακύρωσης του διαγωνισμού για την προμήθεια «ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΠΟΥΛΩΣΗΣ ΤΡΑΥΜΑΤΩΝ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΡΝΗΤΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ VAC».

2 ημέρες 23 ώρες ago
Θέμα: Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης τεχνικών & οικονομικών προσφορών και δικαιολογητικών κατακύρωσης του διαγωνισμού για την προμήθεια «ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΠΟΥΛΩΣΗΣ ΤΡΑΥΜΑΤΩΝ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΡΝΗΤΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ VAC».
Ημ/νια: 30/11/2022 10:39:28
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ
ΑΔΑ: 6ΞΗΤ469073-ΔΕ6
No Reply
Checked
2 ώρες 26 λεπτά ago
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
Εγγραφή σε Ροή Διαύγεια