Εξωτερικά Ιατρεία (ΕΙ)

Τα παρακάτω Εξωτερικά Ιατρεία (ΕΙ) εξυπηρετούνται στα τηλέφωνα 2271350201 & 2271350112, κατά τις 12:00-14:00.

Προγραμματισμός ΕΙ Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή
Αγγειοχειρουργικό   x   x  
Αιματολογικό     x    
Αιμοδοσία x x x x x
Βιοχημικό/Μικροβιολογικό x x x x x
Αντικαπνιστικό   x      
Γαστρεντερολογικό   x   x  
Εμβολιασμοί x x x x x
Εργοθεραπεία x x x x x
Καρδιολογικό x x x x x
Μαιευτικό/ Γυναικολογικό x   x   x
Ορθοπεδικό   x   x  
Ουρολογικό x   x   x
Οφθαλμολογικό x   x   x
Παθολογικό x x x x x
Παθολογοανατομικό x x x x x
Παιδιατρικό x x x x x
Παιδοψυχιατρικό x x x x  
Πνευμονολογικό x   x   x
Χειρουργικό x x x x x
Ψυχιατρικό x x x    
Ψυχολόγου x x x x x
ΩΡΛ x   x   x

Λειτουργεί και Αγγειολογικό Εξωτερικό Ιατρείο κατόπιν προσυνεννόησης με τη Γραμματεία Εξωτερικών Ιατρείων (ΓΕΙ).

Για κλείσιμο ραντεβού στα Εργαστήρια: Βιοχημικό, Μικροβιολογικό, Αιματολογικό, κλπ απαιτείται η επίδειξη του ηλεκτρονικού παραπεμπτικού, στη Γραμματεία Εξωτερικών Ιατρείων (ΓΕΙ).

 

Για το Ακτινοδιαγνωστικό Εργαστήριο πληροφορίες δίνονται στη Γραμματεία του Εργαστηρίου: 2271350140.

Προγραμματισμός Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή
Ακτινολογικό x x x x x
Μαστογραφίες x x x x x
Οστικής Πυκνότητας x x x x x
Αξονικός x x x x x
Μαγνητικός x x x x x
Υπέρηχοι x x x x x

 

Για τα Καρδιολογικά Εργαστήρια, πληροφορίες δίνονται στη Γραμματεία του Τμήματος: 2271350179.

Προγραμματισμός Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή
Test Κόπωσης x x x x x
Holter x x x x x
Υπέρηχοι Καρδιάς x x x x x
Αιμοδυναμικό x x x x x