150 Θέσεις Ειδικευόμενων Νοσηλευτών Δημόσιας Υγείας/ Κοινοτικής Νοσηλευτικής

Η 2η Υγειονομική Περιφέρεια (Υ.Πε.) Πειραιώς και Αιγαίου ανακοινώνει την κάλυψη 150 θέσεων ειδικευόμενων νοσηλευτών Δημόσιας Υγείας/ Κοινοτικής Νοσηλευτικής ως εξής:

  1. Υποψήφιοι που δεν εργάζονται στο Δημόσιο Τομέα: οι ενδιαφερόμενοι νοσηλευτές που δεν εργάζονται στο Δημόσιο Τομέα, υποβάλλουν αίτηση από 17/8/2020 έως 28/8/2020 (10 εργάσιμες ημέρες).
  2. Υποψήφιοι που εργάζονται στο Δημόσιο Τομέα: νοσηλευτές εργαζόμενοι στον δημόσιο τομέα δύνανται να καταλαμβάνουν με απόσπαση θέση υπεράριθμου ειδικευόμενου σε ποσοστό μέχρι 25% των θέσεων ειδικευομένων νοσηλευτών κάθε εκπαιδευτικής μονάδας.

Αναλυτικά, η πρόσκληση εδώ.