29 Σεπτεμβρίου, Παγκόσμια Ημέρα Καρδιάς

Η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και Πρόληψης, Τμήμα Δ΄ Αγωγής Υγείας και Πρόληψης, του Υπουργείου Υγείας, έχοντας αρμοδιότητα για θέματα ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και αγωγής υγείας στον γενικό πληθυσμό και στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας Καρδιάς, όπως αυτή έχει καθιερωθεί από την Παγκόσμια Καρδιολογική Ομοσπονδία, με την υποστήριξη του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (Π.Ο.Υ.), σας ανακοινώνει ότι για το έτος 2017, η Παγκόσμια Ημέρα Καρδιάς είναι η 29η Σεπτεμβρίου. Με αφορμή την εν λόγω ημέρα, προς ενημέρωση όλων μας, έχει δημοσιεύσει ένα ενημερωτικό έγγραφο.