8 Αυγούστου, Προσωρινοί Πίνακες Κατάταξης Κατηγοριών 101, 102 & 103

Η Διοίκηση του Γενικού Νοσοκομείου Χίου «Σκυλίτσειο», ανακοινώνει ότι, την Τρίτη, 8 Αυγούστου 2017 και ώρα 10:00 π.μ. θα αναρτηθούν στον Πίνακα Ανακοινώσεων του Νοσοκομείου Χίου «Σκυλίτσειο», (που βρίσκεται στο Ισόγειο του Κτηρίου της Διοίκησης), οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης των υποψηφίων των κατηγοριών 101, 102 και 103 (φυλάκων, μαγείρων και τραπεζοκόμων) της Ανακοίνωσης με Αριθμό ΣΟΧ 1/2017, για την σύναψη συμβάσεων ορισμένου χρόνου.