Ανακοίνωση που αφορά στην υπ' αριθμ. 13/2020 Διακήρυξη