Ανακοίνωση που αφορά στην υπ' αριθμ. 3642/10-3-2017 Διακήρυξη