Χρήσιμα Τηλέφωνα

Για το ΕΚΑΒ καλέστε στο 166

Για το Τηλεφωνικό Κέντρο καλέστε στο 2271350100

Διοικητής 2271350-190
Διευθυντής Διοικητικής Υπηρεσίας 104
Διευθυντής Ιατρικής Υπηρεσίας 100
Διευθυντής Νοσηλευτικής Υπηρεσίας 109
Fax Υπηρεσίας 2271044311

 

Διοικητική Υπηρεσία 2271350-
Τμήμα Προσωπικού 108
Τμήμα Οικονομικού 105
Τμήμα Μισθοδοσίας 196
Διαχείριση Περιουσίας 222
Γραφείο Κίνησης 118
Γραμματεία Εξωτερικών Ιατρείων (ραντεβού) 112, 201
Πρωτόκολλο 210
Τμήμα Προμηθειών (Διαχείριση) 106
Τμήμα Προμηθειών (Διαγωνισμοί) 258

 

Εξωτερικά Ιατρεία 2271350-
Προϊστάμενος ΕΙ 127
Προϊστάμενος ΤΕΠ 223
Καρδιολογικό 133
Γαστρεντερολογικό 129
Παθολογικό 130
Νευρολογικό 123
Νεφρολογικό 114
Ορθοπεδικό 128
Ουρολογικό 371
Οφθαλμολογικό 120
Επισκέπτες Υγείας 255
Παιδιατρικό 121
Πνευμονολογικό 131
Χειρουργικό 132
ΩΡΛ 113
Ψυχιατρικό 115

 

Διάφορα Τμήματα 2271350-
Κοινωνική Υπηρεσία 180
Φαρμακείο 125
Εργοθεραπεία 230
Φυσιοθεραπεία 138
ΣΕΣΝΟΧ 209
Πληροφορικής 229
Βιοϊατρικής Τεχνολογίας 200
Τεχνική Υπηρεσία 126
Πύλη - Ασφάλεια 245

 

Τμήμα 2271350-
Καρδιολογικό 179
Μαιευτικό - Γυναικολογικό 194
Παθολογικό 163
Παιδιατρικό 206
Χειρουργικό 329

 

Εργαστήρια 2271350-
Ακτινοδιαγνωστικό 140
Βιοχημικό 341
Αιμοδοσία 136
Παθολογοανατομικό 355