Ανακοίνωση που αφορά στην υπ' αριθμ. 55/08.08.2018 Διακήρυξη