Ανακοίνωση που αφορά στην υπ' αριθμ. 65/2019 Διακήρυξη