Ανακοίνωση Πρόσληψης Εποχικού Προσωπικού

Το Νοσοκομείο Χίου "Σκυλίτσειο" ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, δεκαοχτώ (18) ατόμων για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων ή επειγουσών περιστάσεων για τις ανάγκες φύλαξης, εστίασης, και σίτισης του Νοσοκομείου.

 

Αναλυτικά η Προκήρυξη εδώ.