Ανακοίνωση Πρόσληψης Εποχικού Προσωπικού

Το Νοσοκομείο Χίου "Σκυλίτσειο" ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, είκοσι τριών (23) ατόμων για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων ή επειγουσών περιστάσεων για τις ανάγκες καθαριότητας του Νοσοκομείου.

 

Αναλυτικά η Προκήρυξη εδώ.