Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός Προμήθειας Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού