Δημόσια Πλειοδοτική Δημοπρασία για Μίσθωση Αγροτικών Ακινήτων & Ακάλυπτων Χώρων