Διαδικασία Συλλογής Προσφορών για Ψυκτικό Υγρό και Φιάλες Κενές