Διαδικασία Συλλογής Προσφορών για Σύστημα Τρυπανιού και Πριονιού Μπαταρίας