Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διεθνούς Διαγωνισμού Ψηφιακού Στεφανιογράφου