Εγγραφή/ Επανεγγραφή στο Μητρώο Αποκλειστικών Νοσοκόμων 2018

Η Διοίκηση της 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πειραιώς και Αιγαίου (2η ΔΥΠε) ανακοινώνει την έναρξη υποβολής ατομικών αιτήσεων των ενδιαφερομένων, προκειμένου να εγγραφούν στο Μητρώο Αποκλειστικών Νοσοκόμων, ενώ όσες/οι αποκλειστικές/οί νοσοκόμες/οι, έχουν συμπεριληφθεί στον πίνακα του Εθνικού Μητρώου Αποκλειστικών Νοσοκόμων, έτους 2017 και επιθυμούν την ανανέωση εγγραφής τους, οφείλουν να υποβάλλουν εκ νέου, αίτηση εγγραφής για το 2018.

Αναλυτικά η ανακοίνωση εδώ, ενώ για τα απαιτούμενα έγγραφα εδώ.