Επαναληπτικός Διαγωνισμός Προμήθειας Αναλώσιμων Χειρουργείου