Επαναληπτικός Συνοπτικός Διαγωνισμός Προμήθειας Ραμμάτων