Μοριοδότηση Υποψηφίων Καταρτιζομένων στο Δ.ΙΕΚ

Κατόπιν ελέγχου των αιτήσεων, από την ορισθείσα τριμελή επιτροπή επιλογής καταρτιζόμενων, η οποία πραγματοποίησε έλεγχο και κατανομή των υποψηφίων, όπως προβλέπεται στο άρθρο 12 παρ. 5 και 6 της αρ. 5954/2014 απόφασης του Υπουργείου, δημοσιεύουμε την κατάσταση των ονομάτων, ανά ειδικότητα επιλογής: Βοηθός Νοσηλευτικής Γενικής Νοσηλείας και Βοηθός Νοσηλευτικής Χειρουργείου για το εκπαιδευτικό έτος 2017 – 2018 για τρείς εργάσιμες ημέρες, για το δικαίωμα ένστασης του αριθμού μορίων που έχει ο κάθε υποψήφιος.