Νέα Ειδικότητα: Διασώστης - Πλήρωμα Ασθενοφόρου από το Δ.ΙΕΚ

Σας γνωρίζουμε, την έναρξη και νέας ειδικότητας «Διασώστης - Πλήρωμα Ασθενοφόρου», για το σχολικό έτος 2018 - 2019, που θα παρέχεται από το Δ.ΙΕΚ Υπουργείου Υγείας, του Γενικού Νοσοκομείου Χίου «Σκυλίτσειο».

Πληροφορίες για εγγραφές στα τηλέφωνα: 2271351111 & 6942289320.