ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ: Προκήρυξη Θέσεων Ειδικευμένων Ιατρών Κλάδου ΕΣΥ, επί θητεία

Το Γενικό Νοσοκομείο Χίου αποφασίζει την προκήρυξη για πλήρωση των παρακάτω, επί θητεία θέσεων, ειδικευμένων ιατρών του κλάδου ΕΣΥ, για το Γενικό Νοσοκομείο Χίου "Σκυλίτσειο" ως εξής:

α) Μίας (1) θέσης Επιμελητή Α' Αναισθησιολογίας

β) Μίας (1) θέσης Επιμελητή Β΄ Οδοντιατρικής

γ) Μίας (1) θέσης Επιμελητή Β΄ Ουρολογίας

δ) Μίας (1) θέσης Επιμελητή Β΄ Ενδοκρινολογίας

ε) Μίας (1) θέσης Επιμελητή Β΄ Δερματολογίας - Αφροδισιολογίας

 

Για τις παραπάνω θέσεις γίνονται δεκτοί ως υποψήφιοι όσοι έχουν:

α. Ελληνική Ιθαγένεια (πλην όσων προέρχονται από κράτη μέλη της Ε.Ε.)

β. Άδεια Άσκησης Ιατρικού Επαγγέλματος

γ. Για το βαθμό του Επιμελητή Β΄, η κατοχή τίτλου αντίστοιχης ιατρικής ειδικότητας.

δ. Για το βαθμό του Επιμελητή Α΄, η άσκηση ειδικότητας για δύο (2) τουλάχιστον χρόνια.

 

Αναλυτικά η προκήρυξη εδώ.