Πίνακες Κατάταξης Κατηγορίας 104

Η Διοίκηση του Γενικού Νοσοκομείου Χίου «Σκυλίτσειο», ανακοινώνει ότι σήμερα 11/12/2017 και ώρα 10 π.μ. αναρτήθηκαν στο Πίνακα Ανακοινώσεων του Νοσοκομείου Χίου «Σκυλίτσειο» (που βρίσκεται στο ισόγειο του κτηρίου της Διοίκησης), οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης των υποψηφίων για τον κωδικό θέσης 104 Καθαριστών /τριών, της Ανακοίνωσης με αριθμό ΣΟΧ 1/2017 για την σύναψη συμβάσεων ορισμένου χρόνου.

Καλούνται, οι 17 πρώτοι της σειράς κατάταξης του ανωτέρω πίνακα, να προσέλθουν στο Γραφείο Προσωπικού του Νοσοκομείου μας για την περαιτέρω διαδικασία.