Προκήρυξη Θέσεων Ειδικευμένων Ιατρών Κλάδου ΕΣΥ, επί θητεία

Το Γενικό Νοσοκομείο Χίου αποφασίζει την προκήρυξη για πλήρωση των παρακάτω, επί θητεία θέσεων, ειδικευμένων ιατρών του κλάδου ΕΣΥ, για το Γενικό Νοσοκομείο Χίου "Σκυλίτσειο" ως εξής:

α) Μία (1) θέση Επιμελητή Α΄ Αναισθησιολογίας

β) Μία (1) θέση Επιμελητή Β΄ Οδοντιατρικής

γ) Μία (1) θέση Επιμελητή Β΄ Ουρολογίας

δ) Μία (1) θέση Επιμελητή Β΄ Ενδοκρινολογίας - Διαβήτη - Μεταβολισμού

ε) Μία (1) θέση Επιμελητή Β΄ Δερματολογίας - Αφροδισιολογίας

 

Για τις παραπάνω θέσεις γίνονται δεκτοί ως υποψήφιοι όσοι έχουν:

α. Ελληνική Ιθαγένεια (πλην όσων προέρχονται από κράτη μέλη της Ε.Ε.)

β. Άδεια Άσκησης Ιατρικού Επαγγέλματος

γ. Για το Βαθμό του Επιμελητή Β', τίτλο άσκησης αντίστοιχης ιατρικής ειδικότητας.

δ. Για το Βαθμό του Επιμελητή Α', άσκηση ειδικότητας για τουλάχιστον δυο (2) χρόνια.

 

Αναλυτικά η προκήρυξη εδώ.