Προκήρυξη θέσεων ειδικευμένου ιατρού κλάδου ΕΣΥ, επί θητεία

Το Γενικό Νοσοκομείο Χίου αποφασίζει την προκήρυξη, για πλήρωση, της παρακάτω, επί θητεία, θέσης ειδικευμένων ιατρών του κλάδου ΕΣΥ, ως εξής:

Μία (1) θέση Επιμελητή Β΄ Παθολογίας ή Καρδιολογίας ή Πνευμονολογίας - Φυματιολογίας ή Χειρουργικής ή Αναισθησιολογίας ή Νεφρολογίας (για τη Μ.Ε.Θ.)

Δικαίωμα υποψηφιότητας έχουν όσοι διαθέτουν:

  1. Ελληνική Ιθαγένεια (πλην όσων προέρχονται από Κράτη Μέλη της Ε.Ε.)
  2. Άδεια Άσκησης Ιατρικού Επαγγέλματος
  3. Τίτλο άσκησης αντίστοιχης ιατρικής ειδικότητας

 

Αναλυτικά η προκήρυξη εδώ.