Προκήρυξη Θέσης Ειδικευμένου Ιατρού Κλάδου ΕΣΥ, επί θητεία

Το Γενικό Νοσοκομείο Χίου αποφασίζει την προκήρυξη για πλήρωση της παρακάτω, επί θητεία θέσης, ειδικευμένου ιατρού του κλάδου ΕΣΥ, για το Γενικό Νοσοκομείο Χίου "Σκυλίτσειο" ως εξής:

α) Μίας (1) θέσης Επιμελητή Β' Φυσικής Ιατρικής & Αποκατάστασης (για το ΚΕΦΙΑΠ Χίου)

Για την παραπάνω θέση γίνονται δεκτοί ως υποψήφιοι όσοι έχουν:

α. Ελληνική Ιθαγένεια (πλην όσων προέρχονται από κράτη μέλη της Ε.Ε.)

β. Άδεια Άσκησης Ιατρικού Επαγγέλματος

γ. Για το βαθμό του Επιμελητή Β΄, η κατοχή τίτλου αντίστοιχης ιατρικής ειδικότητας.

Αναλυτικά η προκήρυξη εδώ.