Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Ειδικής Διαχείρισης Περιουσίας

Το Γενικό Νοσοκομείο Χίου «Σκυλίτσειο», με την με αριθμ.: 30/08-10-2020 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου, προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο σε εκδήλωση ενδιαφέροντος για:

  1. Ένα (1) άτομο ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ για την παροχή έργου γραμματειακής υποστήριξης στην Διοικητική Υπηρεσία.
  2. Ένα (1) άτομο ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ Νοσηλευτή για παροχή έργου Βοηθού Νοσηλευτή στην Νοσηλευτική Υπηρεσία.
  3. Ένα (1) άτομο ΥΕ για παροχή έργου τραυματιοφορέα.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν τις αιτήσεις και τα βιογραφικά τους αυστηρά ηλεκτρονικά (λόγω της πανδημίας του Covid-19) στο e-mail: periousia (@) xioshosp.gr του Νοσοκομείου έως και την Παρασκευή, 23 Οκτωβρίου 2020 και ώρα 14:00 μ.μ.

Οι συμβαλλόμενοι – συνεργάτες θα συνάψουν δίμηνη σύμβαση έργου και το κόστος τους θα καλυφθεί από την Ειδική Διαχείριση της Περιουσίας του Γενικού Νοσοκομείου Χίου «Σκυλίτσειο».

Η επιλογή θα γίνει από 3μελή επιτροπή, που έχει ορισθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου, κατόπιν αξιολόγησης των τυπικών προσόντων και συνεντεύξεως, και η λήψη της τελικής απόφασης θα γίνει από το Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου.