Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για DPO

Εκδήλωση ενδιαφέροντος για την πλήρωση των θέσεων:

  1. Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων (Data Protection Officer - DPO) και
  2. Αναπληρωτή Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων

για το Γ.Ν. Χίου «Σκυλίτσειο».

Δείτε εδώ το πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης.