Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Νοσηλευτή

Το Γενικό Νοσοκομείο Χίου "Σκυλίτσειο" προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο με πτυχίο Νοσηλευτικής (ΠΕ, ΤΕ ή ΔΕ) σε εκδήλωση ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβασης έργου ενός ατόμου για την παροχή νοσηλευτικών υπηρεσιών στο Νοσοκομείο.

 

Αναλυτικά η πρόσκληση εδώ.