Πρόσκληση σε Διαπραγμάτευση Προμήθειας Γραφικής Ύλης