Προσκληση Συλλογής Προσφορών Χειρολαβής και Νυστεριού Ρ2Β