Πρόσκληση Συλλογής Προσφορών Διασύνδεσης Φορτίων Ανάγκης Παλιών Κτιρίων με Νέα Ηλεκτροπαραγωγά Ζεύγη