Πρόσκληση Συλλογής Προσφορών Monitor Πιέσεως Οξυμέτρου