Πρόσκληση Συλλογής Προσφορών Πλαισίου Σπονδυλικής Στήλης