Πρόσκληση Συλλογής Προσφορών Στεγάνωσης Δεξαμενής Πυρόσβεσης