Πρόσκληση Συλλογής Προσφορών Συστήματος Ψύξης Θαλάμου Αποβλήτων