Σύναψη Σύμβασης Έργου από την Ειδική Διαχείριση της Περιουσίας

Το Γενικό Νοσοκομείο Χίου «Σκυλίτσειο», (Ειδική Διαχείριση Περιουσίας) προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο σε εκδήλωση ενδιαφέροντος για:

  1. Δύο συνεργάτες Π.Ε. στον Τομέα Διοικητικού-Οικονομικού, διάρκειας 2 (δύο) μηνών, για την κάλυψη εκτάκτων και επειγουσών αναγκών του Νοσοκομείου.
  2. Δύο θέσεις Π.Ε. ή Τ.Ε. ή Δ.Ε., Διοικητικού Οικονομικού για Γραμματειακή Υποστήριξη των Τομέων του Νοσοκομείου, διάρκειας 2 (δύο) μηνών, για την κάλυψη εκτάκτων και επειγουσών αναγκών του Νοσοκομείου.

Αιτήσεις με βιογραφικά να κατατεθούν στην Γραμματεία του Νοσοκομείου έως και την Παρασκευή 22 Σεπτεμβρίου 2017 και ώρα 14:00μ.μ.

Αναλυτικά η Προκήρυξη εδώ.