Υποβολή Αιτήσεων Συντονιστών & Αναπληρωτών Συντονιστών Εκπαίδευσης

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι Νοσηλευτές ΠΕ ή ΤΕ, ελλείψει ΠΕ, που πληρούν τις προϋποθέσεις και υπηρετούν στην Κεντρική Υπηρεσία ή στα Νοσοκομεία ή στα Κέντρα Υγείας της αρμοδιότητας της 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση με συνημμένα τα απαραίτητα δικαιολογητικά έως και την Παρασκευή 28/8/2020.

Ειδικότερα η πρόσκληση αφορά την επιλογή Συντονιστών και Αναπληρωτών Συντονιστών Εκπαίδευσης, για την εποπτεία και το συντονισμό της εκπαίδευσης των ειδικευόμενων Νοσηλευτών για τις ειδικότητες:

Α) Επείγουσα και Εντατική Νοσηλευτική

Β) Νοσηλευτική Δημόσιας Υγείας/Κοινοτική Νοσηλευτική

 

Αναλυτικά, η πρόσκληση εδώ.