Υποχρεωτική Πιστοποίηση Ιατρών στον ΕΟΠΥΥ

Ο Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ) ανακοινώνει ότι για τη δημιουργία Μητρώου Ιατρών ΕΟΠΥΥ, οι οποίοι συνταγογραφούν φάρμακα, υλικά, κλπ, εκδίδουν παραπεμπτικά, γνωματεύσεις, κλπ, νοσηλεύουν ασθενείς, κλπ καλούνται, εφόσον δεν έχουν ήδη εγγραφεί, να εγγραφούν στο Μητρώο με καταληκτική ημερομηνία την 31η Δεκεμβρίου 2017.

Επισυνάπτεται η σχετική ανακοίνωση, καθώς και οδηγίες για την εγγραφή.