Ανακοίνωση που αφορά στην υπ' αριθμ 29/2019 Διακήρυξη