Διακηρύξεις

25 Σεπ 2017 Διαδικασία Συλλογής Προσφορών για Υλικά Καθαριότητας & Πλαστικά Είδη ΩΞΧΡ469073-ΦΨ5.pdf358.45 KB
22 Σεπ 2017 Επαναληπτική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας & Τεχνικού Ασφαλείας 2017_09_22texnikos.pdf577.46 KB
22 Σεπ 2017 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Προμήθειας Ιατρικών Βελόνων 2017_09_22velones.pdf180.17 KB
22 Σεπ 2017 Διαδικασία Συλλογής Προσφορών για Γαλακτοκομικά Είδη 72ΧΤ469073-ΤΞΘ.pdf368.26 KB
22 Σεπ 2017 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Αγελαδινό Γάλα 2017_09_22galaktokomika.pdf336.6 KB
21 Σεπ 2017 Διαδικασία Συλλογής Προσφορών Ιατρικής Γάζας Ψ34Ν469073-ΜΤ2.pdf279.82 KB
21 Σεπ 2017 Διαδικασία Συλλογής Προσφορών για CYSTISTAT SOL 40MG ΩΛΞ5469073-ΣΒΠ.pdf467.67 KB
15 Σεπ 2017 Διαδικασία Συλλογής Προσφορών για Πλέγμα Κοιλιοκήλης Διπλής Όψεως ΩΩΩΡ469073-4ΒΛ.pdf552.45 KB
15 Σεπ 2017 Διαδικασία Συλλογής Προσφορών για Σύστημα Αποκατάστασης Βουβωνοκήλης 6Υ76469073-ΞΞΛ.pdf539.83 KB
15 Σεπ 2017 Διαδικασία Συλλογής Προσφορών για Αυτόματο Επαναφορτιζόμενο Κοπτοράπτη ΩΞ76469073-Θ2Ξ.pdf558.37 KB
15 Σεπ 2017 Διαδικασία Συλλογής Προσφορών για Ευθύγραμμους Επαναφορτιζόμενους Κοπτοράπτες και Κασέτες 69ΡΡ469073-ΥΑΞ.pdf524.68 KB
13 Σεπ 2017 Διαδικασία Συλλογής Προσφορών για Γάζες Υδρόφιλες 70ΘΔ469073-81Ο.pdf500.06 KB
13 Σεπ 2017 Διαδικασία Συλλογής Προσφορών για Ενδοστεφανιαίες Προθέσεις 6ΓΒΥ469073-Η7Δ.pdf488.88 KB
12 Σεπ 2017 Διαδικασία Συλλογής Προσφορών για την Προμήθεια Φίλτρων Θαλάμου Νηματικής Ροής 70ΨΚ469073-ΡΛ7.pdf469.73 KB
12 Σεπ 2017 Διαδικασία Συλλογής Προσφορών για Εργασίες Φίλτρων Θαλάμου Νηματικής Ροής 64Σ6469073-563.pdf466.13 KB
12 Σεπ 2017 Ανακοίνωση που αφορά στην υπ' αριθμ. 5/2017 Διακήρυξη 2017_09_12announcement.pdf154.59 KB
8 Σεπ 2017 Επαναπροκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την Προμήθεια "Διαφόρων Κρεάτων" 2017_09_08_kreata.pdf407.05 KB
8 Σεπ 2017 Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την Προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών 2017_09_08_ypologistes.pdf449.65 KB
8 Σεπ 2017 Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοιχτού Διαγωνισμού για την Προμήθεια Υγρών Καυσίμων 2017_09_08_kausima.pdf959.98 KB
8 Σεπ 2017 Διακήρυξη Προμήθειας Συσκευών Ανοσολογικών Αναλύσεων 2017_09_08_anosologiko_signed.pdf1.5 MB