Διακηρύξεις

13 Μαϊ 2016 Διακήρυξη Επαναληπτικού Διαγωνισμού Προμήθειας Μη Χημικών Ιατρικών Αναλωσίμων μιας χρήσης & Αιματολογικών Αναλωσίμων Υλικών (Χαρτοβάμβακας) 2016_05_13_chemicals.pdf190.63 KB
10 Μαϊ 2016 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη Συντήρηση Ιατρικών Μηχανημάτων Αιμοκάθαρσης GAMBRO 2016_05_10_gambro.pdf352.52 KB
9 Μαϊ 2016 Διακήρυξη Επαναληπτικού Πρόχειρου Διαγωνισμού Προμήθειας Νωπού Αγελαδινού Γάλακτος 2016_05_09_gala.pdf1013.1 KB
9 Μαϊ 2016 Διακήρυξη Επαναληπτικού Πρόχειρου Διαγωνισμού Προμήθειας Ειδών Καθαριότητας (Σκούπες, Βούρτσες & άλλα είδη) 2016_05_09_kathariotita.pdf683.06 KB
6 Μαϊ 2016 Διακήρυξη Επαναληπτικού Πρόχειρου Διαγωνισμού Προμήθειας Ειδών Αρτοποιίας 2016_05_06_artos.pdf777.79 KB
21 Απρ 2016 Ανακοίνωση που αφορά στην υπ' αριθμ. 4657/15-04-2016 Διακήρυξη 2016_04_21_announcement.pdf359.58 KB
18 Απρ 2016 Δημόσια Πλειοδοτική Δημοπρασία για Μίσθωση Αγροτικών Ακινήτων και Ακάλυπτων Χώρων 2016_04_18_akinita.pdf282.71 KB
18 Απρ 2016 Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού Υπηρεσιών Αποκομιδής Νοσοκομειακών Αποβλήτων (Επεξεργασία Ιατρικών Αποβλήτων) 2016_04_18_apovlitaEpej.pdf572.94 KB
18 Απρ 2016 Διακήρυξη Διαγωνισμού Προμήθειας Εντύπων 2016_04_18_entypa.pdf689.61 KB
12 Απρ 2016 Ανακοίνωση Σύνταξης Τεχνικών Προδιαγραφών Υπηρεσιών Συντήρησης Μηχανημάτων GAMBRO Τεχνητού Νεφρού (CPV 50421000-2) 2016_04_12_gambro_el.pdf47.41 KB
12 Απρ 2016 Announcement for Drafting Technical Specifications for the Maintenance of GAMBRO Hemo Dialysis Machines (CPV 50421000-2) 2016_04_12_gambro_en.pdf41.09 KB
12 Απρ 2016 Ανακοίνωση Σύνταξης Τεχνικών Προδιαγραφών Ιατρικών Αερίων (CPV 24111500-0) 2016_04_12_aeria_el.pdf47 KB
12 Απρ 2016 Announcement for Drafting Technical Specifications for Medical Gases (CPV 24111500-0) 2016_04_12_aeria_en.pdf39.37 KB
8 Απρ 2016 Ανακοίνωση Σύνταξης Τεχνικών Προδιαγραφών Ορθοπεδικών Υλικών (CPV 33141700-7) 2016-04-08-ortho.pdf46.68 KB
8 Απρ 2016 Announcement for Drafting Technical Specifications for Orthopedics Instruments (CPV 33141700-7) 2016-04-08-ortho-en.pdf41.04 KB
8 Απρ 2016 Ανακοίνωση Σύνταξης Τεχνικών Προδιαγραφών Καθετήρων Παροχέτευσης (CPV 33141641-5) 2016-04-08-kathetires.pdf47.1 KB
8 Απρ 2016 Announcement for Drafting Technical Specifications for Drainage Catheters (CPV 33141641-5) 2016-04-08-ortho-en.pdf41.04 KB
8 Απρ 2016 Ανακοίνωση Σύνταξης Τεχνικών Προδιαγραφών Υλικών Αγγειοπλαστικής (CPV 33111730-7) 2016-04-08-aggeio.pdf46.51 KB
8 Απρ 2016 Announcement for Drafting Technical Specifications for Instruments for Angiology (CPV 33111730-7) 2016-04-08-aggeio-en.pdf41.35 KB
8 Απρ 2016 Ανακοίνωση Σύνταξης Τεχνικών Προδιαγραφών Φαρμάκων για το Αίμα & τα Αιμοποιητικά Όργανα (CPV 33621000-9) 2016-04-08-aima.pdf47.29 KB