Διακηρύξεις

8 Σεπ 2017 Επαναπροκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την Προμήθεια "Διαφόρων Κρεάτων" 2017_09_08_kreata.pdf407.05 KB
8 Σεπ 2017 Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την Προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών 2017_09_08_ypologistes.pdf449.65 KB
8 Σεπ 2017 Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοιχτού Διαγωνισμού για την Προμήθεια Υγρών Καυσίμων 2017_09_08_kausima.pdf959.98 KB
8 Σεπ 2017 Διακήρυξη Προμήθειας Συσκευών Ανοσολογικών Αναλύσεων 2017_09_08_anosologiko_signed.pdf1.5 MB
1 Σεπ 2017 Διαδικασία Συλλογής Προσφορών για Διάφορα Είδη Παντοπωλείου ΩΕ8Π469073-ΞΗ2.pdf560.35 KB
31 Αυγ 2017 Διαδικασία Συλλογής Προσφορών για Όξινα Διαλύματα Αιμοκάθαρσης Ω1ΣΝ469073-ΕΧΚ.pdf505.87 KB
31 Αυγ 2017 Διαδικασία Συλλογής Προσφορών για Πικέ Κουβέρτες 72Φ0469073-1Ψ3.pdf467.9 KB
31 Αυγ 2017 Διαδικασία Συλλογής Προσφορών για Κυβέτες Αιμοσφαιρίνης Ω5ΦΛ469073-1Α9.pdf523.94 KB
28 Αυγ 2017 Διαδικασία Συλλογής Προσφορών για Υλικά Καθαριότητας 2017_08_28_ylika_kathariotitas.pdf267.15 KB
25 Αυγ 2017 Διαδικασία Συλλογής Προσφορών για Συσκευές Ορού 7ΓΤΞ469073-ΞΡ7.pdf532.95 KB
25 Αυγ 2017 Διαδικασία Συλλογής Προσφορών για Γάζες Υδρόφιλες 7ΦΗΨ469073-ΗΟΛ.pdf497.86 KB
23 Αυγ 2017 Διαδικασία Συλλογής Προσφορών για Απολυμαντικό Υγρό Γαστρεντερολογικού ΩΛΞ2469073-65Ω.pdf498.91 KB
23 Αυγ 2017 Ανακοίνωση που αφορά στην υπ' αριθμ. 25/2017 Πρόσκληση 2017_08_23announcement.pdf254.29 KB
22 Αυγ 2017 Διαδικασία Συλλογής Προσφορών για Στρογγυλή Παροχέτευση Τραύματος ΩΙΨ9469073-ΩΞΟ.pdf492.61 KB
22 Αυγ 2017 Ανακοίνωση που αφορά στην υπ' αριθμ. 8/2017 Διακήρυξη 2017_08_22announcement.pdf140.5 KB
18 Αυγ 2017 Διαδικασία Συλλογής Προσφορών για Ψαλίδια Υπερήχων Χειρουργείου ΩΞΖΚ469073-Ψ7Μ.pdf464.85 KB
18 Αυγ 2017 Διαδικασία Συλλογής Προσφορών για Μεταφορά Αποβλήτων ΕΑΥΜ 7Δ1Δ469073-ΞΨ2.pdf461.87 KB
18 Αυγ 2017 Διαδικασία Συλλογής Προσφορών για Επεξεργασία Αποβλήτων ΕΑΥΜ 7ΦΠ8469073-ΝΥΗ.pdf463.71 KB
18 Αυγ 2017 Ανακοίνωση που αφορά στην υπ' αριθμ. 9912/07-07-2017 Διακήρυξη 2017_08_18announcement.pdf116.47 KB
17 Αυγ 2017 Διαδικασία Συλλογής Προσφορών για Είδη Κρέατος Ω63Δ469073-2ΔΝ.pdf466.97 KB