Σε Διαβούλευση

Από Μέχρι
Προδιαγραφές Συντήρησης Υποσταθμού, Πεδίων Μέσης – Χαμηλής Τάσης & Ηλεκτροπαράγωγων Ζευγών
Προδιαγραφές Αναλώσιμων Υλικών Χειρουργείου
Προδιαγραφές Υλικών Στεφανιογραφίας & Αγγειοπλαστικής
Προδιαγραφές Ορθοπεδικών Υλικών
Προδιαγραφές Διατάξεων Ενδοσκοπίας & Ενδοχειρουργικής
Προδιαγραφές Υλικών Αγγειοπλαστικής
Προδιαγραφές Καθετήρων
Προδιαγραφές Υλικών Στεφανιογραφίας
Προδιαγραφές Εργασιών Συντήρησης Ανελκυστήρων
Προδιαγραφές Αναλώσιμων Υλικών Χειρουργείου
Προδιαγραφές Ιατρικών Αερίων σε Φιάλες
Προδιαγραφές Εσωτερικού Ελέγχου
Προδιαγραφές Films για Dry Camera
Προδιαγραφές Αντιδραστηρίων Αιμοδοσίας δια χειρός
Προδιαγραφές Μικροβιολογικών Εξετάσεων δια χειρός
Προδιαγραφές Αιματολογικών Εξετάσεων με Συνοδό
Προδιαγραφές Ραμμάτων
Προδιαγραφές Αιμοδοσίας με Συνοδό
Προδιαγραφές για Γάντια