Σε Διαβούλευση

Από Μέχρι
Προδιαγραφές Υγειονομικού Υλικού (Διάφορο)
Προδιαγραφές Διάφορων Ιατρικών Συσκευών & Προϊόντων (Μικροβιολογικού Δια Χειρός)
Προδιαγραφές Υλικών Καθαριότητας
Προδιαγραφές Στεφανιογράφου
Προδιαγραφές Αντιδραστηρίων Εργαστηρίων (Αντιδραστήρια Αιμοδοσίας δια χειρός)
Προδιαγραφές Ποιοτικού Ελέγχου Αιμοδοσίας - Αιματολογικού Εργαστηρίου
Προδιαγραφές Ιατρού Εργασίας και Τεχνικού Ασφαλείας
Προδιαγραφές Ηλεκτρονικών Υπολογιστών
Προδιαγραφές Γραφικής Ύλης & Μελανοταινιών
Προδιαγραφές Διατάξεων Ενδοσκοπίας & Ενδοχειρουργικής
Προδιαγραφές Υγειονομικού Υλικού
Προδιαγραφές Υγειονομικού Υλικού
Προδιαγραφές Ορθοπεδικών Υλικών
Προδιαγραφές Συντήρησης Υποσταθμού, Πεδίων Μέσης – Χαμηλής Τάσης & Ηλεκτροπαράγωγων Ζευγών
Προδιαγραφές Αναλώσιμων Υλικών Χειρουργείου
Προδιαγραφές Υλικών Στεφανιογραφίας & Αγγειοπλαστικής
Προδιαγραφές Ορθοπεδικών Υλικών
Προδιαγραφές Διατάξεων Ενδοσκοπίας & Ενδοχειρουργικής
Προδιαγραφές Αναλώσιμων Υλικών Χειρουργείου
Προδιαγραφές Υλικών Αγγειοπλαστικής