Ανακοίνωση που αφορά στην υπ' αριθμ. 81/2021 Διακήρυξη (Παράταση)