Διαγωνισμός Προμήθειας Νευροχειρουργικών Υλικών Με Σκοπό Την Δημιουργία Παρακαταθήκης