Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός Για Προμήθεια Σύγχρονου Ενδοσκοπικού Πύργου