Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός Καθαριότητας του ΓΝ Χίου "Σκυλίτσειο", συμπεριλαμβανομένων των Δομών "Ψυχαργώς", "ΚΕΦΙΑΠ" & "ΔΙΕΚ Νοσηλευτικής"